2021 tagasiside küsitlusMeie eesmärgiks on pakkuda väga häid ja läbimõeldud teenuseid ning tagada oma klientide kõrge rahulolu. Kliendirahulolu osas me kompromisse ja allahindlust ei tee. Tahame olla oma klientide jaoks lähedal, toimetada nähtamatult ning olla käepärast just siis, kui seda on vaja. Oleme suunatud personaalsusele ning usalduse loomisele ja hoidmisele. Sel moel saame aidata oma klienti pikaajaliselt, parimal viisil ning pakkuda kõrget väärtust.

Viisime aasta alguses läbi juba teistkordselt meie klientide rahuloluuuringu, mis on oluline tööriist saavutamaks seatud eesmärke. Nii on meil võimalus saada paremat ülevaadet klientide ootustest ja teenuste tänasest toimimisest.

Kui eelmisel aastal küsisime peegeldust ühistute juhatuse liikmetelt, siis sel korral pöördusime kõikide ühistute elanike ja korteriomanike poole. Ka sel aastal oli tagasiside kogumise eesmärgiks soov aru saada, kas me liigume õiges suunas, kas me oleme oma eesmärgi kliendi jaoks täitnud ning kas klientidel on mingeid ootusi, mida me pole osanud märgata.
Kuna vastajate sihtrühm võrreldes eelmise aastaga erines, ei saa kahe aasta uuringuid üks ühele võrrelda. Siiski aga saame tõmmata paralleele ning näha, millist kogemust oleme klientidele loonud.
Hea meel on tõdeda, et kaasates laiema hulga inimesi, keda meie tegevus igapäevaselt puudutab, on tulemused sarnaselt eelmise aasta tulemustega väga head. Meie kliendid on rahul ning me vastame nende ootustele. Saime palju sisukaid ja arendavaid kommentaare, mille pinnalt saab edasi liikuda ning teenust veelgi parendada.

Lubame olla olemas oma klientide ja partnerite jaoks ning anname oma parima, et hoida meie suhet ning teenuse kvaliteeti.

Mina omaltpoolt tänan meie kliente, partnereid küsimustikule vastamise ja peegelduse eest!
Koos toimetades, suheldes, peegeldades ja teineteiselt õppides, loome parema oleviku ja tuleviku. Koos oleme tugevamad.

Ka sel aastal viis kliendiuuringu läbi Kliendikesksuse arendus OÜ, kes kogus andmed, analüüsis infot ning kujundas koondraporti.
Altpoolt on leitav ka täielik tagasiside raport.

Aitäh,

Mika Arrak