Ajakirjas “Raamatupidamisuudised” ilmus meie artikkel korteriühistu revisjoni olulisusest.

Küllalt sageli on juhtunud, et korteriühistu on mures ühistu kontol oleva raha ebaotstarbeka kasutamise pärast. Tihti on tegemist kahtlustega, kas raha pole kontol vähem, kui ühistu liikmete arvestuste järgi peaks seal olema.

Mõnikord kaheldakse, kas teatud tööd pole mitte tellitud mõne ühistuliikme isiklikke huvisid arvestades. Samuti ei olda alati kindlad, kas tööde teostajaks on valitud oma ala parimad spetsialistid või on valik toimunud mõne inimese isiklikke huve ja kasu arvestades. Näiteks on ehitustöid tegema palgatud ühistu liikmega seotud transpordiettevõte, kel puuduvad ehitustegevuseks vajalikud kogemused ja load.

Edasi loe palun:

https://www.rup.ee/ajakirja-lood/korteriuhistu-revisjon-kulukas-kuid-tahtis

Arrak Halduse OÜ- Mika Arrak- Kinnisvara haldus Tartus- Arrak Halduse OÜ