Privaatsustingimused

1. Käesolev privaatsuspoliitika teenib eesmärki kaitsta Arrak Halduse OÜ endiste, praeguste ja tulevaste klientide privaatsust.

1.1 Eesmärgist lähtuvalt toome välja punktid, kuidas me kliendi andmeid kogume, talletame, kasutame, edastame ja avaldame.

1.2 Kõik meie põhimõtted on kooskõlas Eesti Vabariigi seaduste ja Euroopa Liidu õigusaktidega

2. Isikuandmete kogumine ja kasutamine

2.1 Isikuandmetena käsitleme andmeid, mis on isiku poolt antud vabatahtlikult ning kinnitatud kirjaliku nõusolekuga. Isikuandmed võivad sisaldada nime, emailiaadressi, telefoninumbrit, aadressi ja muid kliendi poolt Arrak Halduse OÜ-le edastatud andmeid.

2.2 Isikuandmeid kasutame vaid selleks ettenähtud eesmärgil ehk uudiskirjade edastamiseks ja vajadusel muu Arrak Halduse OÜ tegevusega seotud info jagamiseks.

2.3 Arrak Halduse OÜ ei edasta, levita, kasuta ega muuda mingil muul kui ettenähtud viisil meile usaldatud isikuandmeid, välja arvatud vastava kokkuleppe puhul kliendiga või kui info avaldamise vajadus tuleneb Eesti Vabariigi seadusandlusest.

2.4 Arrak Halduse OÜ kogub andmeid ka kinnisvara vahendamisega seotud lepingute tarbeks, kuid ei avalda, levita, edasta ega kasuta neid mitte ettenähtud eesmärkidel (v.a. vt punkt 2.3)

2.5 Igal isikul on õigus võtta tagasi oma nõusolek uudiskirjade saamiseks ning meililistist lahkuda võttes ühendust arrak@halduse.ee. Juhul kui olete saanud meie käest uudiskirja, kuid ei ole seda endale teadaolevalt tellinud, siis võtke ühendust arrak@halduse.ee ja me eemaldame teid meililistist.

2.6 Küpsis (cookie) on väikesemahuline tekstifail, mille veebiserver saadab kasutaja veebilehitsejale ja mis salvestatakse kasutaja arvuti kõvakettale ning mis võimaldab meelde jätta kasutaja eelistused nagu kirjasuurus, suhtluskeel, seadmeinfo, külastusstatistika jms

Kõik veebisirvijad on vaikimisi seatud küpsiseid lubama, kuid veebisirvija seadeid saab üldjuhul muuta selliselt, et veebilehitseja keeldub küpsistest täielikult, blokeerib kolmandate isikute küpsised või teavitab kasutajat igast saadetud küpsisest.

Pikslisildid on väikesed veebisaidi koodilõigud, mis võimaldavad veebilehtedel küpsiseid lugeda ja paigaldada. Need käivituvad, kui kasutaja avab e-kirja või saabub veebisaidile, misjärel laaditakse alla kolmandate isikute küpsiseid või registreeritakse, et kasutaja on e-kirja avanud.

Arrak Halduse OÜ kasutab järgmiseid küpsiseid:

  • Seansiküpsised (ajutised küpsised), mille eesmärk on võimaldada teenuse kasutamist.
  • Püsiküpsised (salvestuvad kasutaja arvutisse pärast veebilehitseja sulgemist), mille eesmärk on pidada meeles kliendi valikuid Arrak Halduse OÜ veebilehtedel.

Täpsemalt öeldes kasutab Arrak Halduse OÜ:

  • analüütilisi küpsiseid, mis koguvad teavet selle kohta, kuidas veebilehte kasutatakse. Näiteks, milliseid sisulehti külastatakse kõige enam või mida külastajad veebilehelt otsivad jne. Need küpsised ei kogu teavet, mis võimaldaks veebilehe kasutajat otseselt tuvastada. Siia hulka kuuluvad nt Google Analyticsi küpsised.

Kasutajal on õigus keelduda küpsiste salvestamisest arvutisse. Vastava soovi korral peab kasutaja muutma oma veebilehitseja seadeid.

Juhendid enamkasutavate veebisirvijate seadistamiseks:

Internet Explorer, Chrome Firefox , Opera , Safari

Küpsiste blokeerimisel peab kasutaja arvestama, et kõik veebilehe funktsioonid ei pruugi enam kasutajale kättesaadavad olla.

3. Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused

3.1 Meile andmeid edastades kinnitate, et olete tutvunud meie põhimõtete ja tingimustega ning nendega nõustunud.

3.2 Arrak Halduse OÜ jätab endale õiguse vajadusel muuta privaatsuspoliitika üldtingimusi.