Kinnisvara haldus Tartus ja Tartumaal

Tartu vanalinn, Kaarsild- Kinnisvara haldus Tartus- Arrak Halduse OÜ
Tartu vanalinn, Kaarsild- Kinnisvara haldus Tartus- Arrak Halduse OÜ
Tartu kesklinn-Kinnisvara haldus Tartus- Arrak Halduse OÜ
Tartu kesklinn, Turu rist-Kinnisvara haldus Tartus- Arrak Halduse OÜ
Korteriühistu haldus- Kinnisvara haldus Tartus- Arrak Halduse OÜ

Ärikinnisvara haldusteenus

Üürikorteri haldamine, üürimaja haldamine, büroohoone haldamine, laohoone haldamine

Kinnisvara füüsilise, juriidilise ja majandusliku säilitamisega seotud tegevuste organiseerimine

 • tehnosüsteemide hoolduse ja kontrolli korraldamine ning sõlmitud tehnohoolduslepingute täitmise järelvalve;
 • kinnisvaraobjekti dokumentatsiooni süstematiseerimine, korrashoid ja arhiveerimine;
 • objekti omanike omavahelise suhete ja informatsiooni liikumise korraldamine;
 • objekti korrashoiuga seotud sihtide ja eesmärkide püstitamine;
 • rendisuhete korraldamine omaniku nimel;
 • näitude võtmine ja edastamine kommunaalteenuste tarnijatele;
 • heakorratööde korraldamine ja järelvalve kinnisvaraobjektil;
 • ehitus- ja remonditööde korraldamine.
Üürimajade haldus- Kinnisvara haldus Tartus- Arrak Halduse OÜ

Korteriühistu haldusteenus

Korteriühistu haldamine seisneb järgnevates tegevustes:

 • tehnosüsteemide hoolduse organiseerimine;
 • dokumentatsiooni süstematiseerimine, korrashoid ja arhiveerimine;
 • korteriomanike omavaheliste suhete ja informatsiooni liikumise korraldamine;
 • korrashoiuga seotud eesmärkide püstitamine;
 • majanduskava koostamine järgnevateks perioodideks ning selle täitmise jälgimine;
 • remonditööde korraldamine;
 • üldkoosoleku ja juhatuse koosolekute korraldamine ja läbiviimine;
 • korteriomanike jooksvate küsimuste lahendamine;
 • näitude võtmine ja edastamine kommunaalteenuste tarnijatele;
 • heakorratööde korraldamine.

Vajadusel:

 • korteriühistute moodustamine;
 • korteriühistu põhikirja ja korteriühistu kodukorra koostamine.

Meie haldur on korteriühistule partner kõiges, mis vajab tähelepanu ja tegelemist. Panustame kas ühistu juhatuse abimehena või juhatuse asemel, valitsejana.

Korteriühistu raamatupidamine- Kinnisvara haldus Tartus- Arrak Halduse OÜ

Raamatupidamise teenus

Korteriühistu raamatupidamine, äriühingute raamatupidamine

Raamatupidamise teenus algdokumentidest majandusaasta aruandeni. Pearaamatu, päevaraamatu, käibeandmiku ja kuuaruannete (bilanss ja tulemiaruanne) koostamine.

Raamatupidamise teenus koosneb järgmistest osadest: 

 • algdokumentide kontroll ja kajastamine pearaamatus;
 • igakuine kuluarvete, kommunaalarvete koostamine ja edastamine elanikele;
 • kuluarvestuse analüüs ühistu juhatusele;
 • põhivara kulumi arvestamine;
 • laenude arvestamine;
 • võlgade ja viiviste arvestamine;
 • pangatehingute teostamine;
 • otsekorralduste koostamine ja internetipanka edastamine;
 • palgaarvestus ja palgamaksude arvestamine;
 • maksude deklareerimine e-maksuametis;
 • majandusaasta aruande koostamine.

Meie teame, mis on Sinu jaoks oluline kinnisvara halduse juures

 • Oleme olnud ise haldusteenuse tellijateks, seega oleme olnud Sinu kingades.
 • Oleme olemas siis kui Sul seda kõige rohkem vaja on. Järgime Eesti Kinnisvara Korrashoiu liidu soovitust, et ühel halduril ei tohiks olla hallata rohkem kui kümme hoonet. See tagab reageerimisvõimekuse ning kiiruse.
 • Me kuulame hoolega oma klientide häält – viime läbi tagasisideuuringuid ja seeläbi saame paremini aru ka klientide ootustest.
 • Oleme oma teenused ehitanud üles kliendikeskselt ning mõeldes tervikule ja seeläbi kvaliteedile.
Arrak Halduse OÜ- Mika Arrak 2- Kinnisvara haldus Tartus- Arrak Halduse OÜ
Mika Arrak- haldur

Kliendid meist

 • “Isiklik teenindus, asjatundlikkus, kiire kättesaadavus.”
 • “Personaalne suhtumine.”
 • “Kiire ja professionaalne asjaajamine.”
 • Kui varem KÜ tegevust praktiliselt ei toimunud, siis nüüd on seda igati tunda ja näha.
 • Arrak Halduse OÜ on eriline : Nähtamatu kuid vajadusel alati olemas ja valmis kuulama. Aitäh!
 • Tegime KÜ jaoks haldusfirma osas õige valiku. Elu enam ei seisa ja asjad saavad korda. Aitäh!