Hooletus (?) ees, õnnetus taga, ehk kuidas harva kasutusel olevad äravoolu trapid võivad tekitada suuri kahjusid… ennekõike keldrites

Lugu elust enesest. Siin jutt soojasõlmes (keldris) asuvast trapist, mis oli harva kasutusel. Just nimelt harva. 

Probleem algas sellest, et üks vana ühendus veetoru ja veepehmendusseadme vahel läks katki. Tulemuseks oli see, et trassi survega, vabavooluga, jooksis vesi põrandale. Trapp võttis vett vähe vastu ja ülejäänud lõpetas oma tee keldri teistes ruumides. Seal, kus olid inimeste keldriboksid…

Põhjus, miks ma sellest räägin on, et see kõne all olev trapp oli kasutusel harva. Nimelt, valas koristaja sinna korra nädala- paari jooksul musta koristusvee nii nagu kokku lepitud. See ongi õige koht musta vee jaoks. Põhimõtteliselt küll, aga siin tekib üks küsimus, millele ei mõtlegi enne, kui on paanika käes. 

Arrak Halduse- Avariide lokaliseerimine, Avariide likvideerimine

 

Kui seda trappi kasutada harva ja valada sinna musta veega, tekib olukord kus tahes või tahtmata jääb torusse ka mustust, mis harva kasutuse tulemusel jõuab ära kuivada ja kinnituda toru seinale. Kui musta vett valada korra või paar, siis ilmselt ei juhtu hullu midagi. Tehes aga seda aastaid, võib see toru äravoolu võimekust vähendada. Tulemuseks ongi see, mis juhtus antud majas –  avariist tulev vesi ei jooksnud ära nagu eeldatud ning igati loogiliselt leidis vesi lihtsama tee ja jooksis mujale. Käesoleval juhul siis keldriboksidesse. 

Mis sellise olukorra ennetus võiks olla? Spetsialistid  annavad soovitusi:

  • trappi mitte kasutada musta pesuvee ära valamiseks

või

  • peale musta pesuvee ära valamist, valada lisaks ka üks ämber puhast vett. See tähendab toru läbi uhtuda puhta veega, et kogu mustus sealt ikkagi ära läheks ja ei jääks kuivama.

Kumba varianti eelistada, sõltub muidugi võimalustest. Tähelepanu sellele aga kindlasti tasub pöörata, sest rahalised nõuded korteriühistu suunas on vastasel korral lihtsad tulema.

Kuidas aga testida olukorra kriitilisust, kui teil on koristaja toiminud sama moodi? Valades vett äravoolutrappi või lastes sinna voolikust vett, peaks trapp selle enamuses üsnagi kiiresti vastu võtma. Kui aga ei võta oleks ehk mõistlik lasta see üle vaadata ummistuste likvideerijatel, sest nemad saavad oma aparatuuriga toru läbi pesta või lükata trossiga ja võimaliku ummistuse eemaldada.

Tasub tähelepanu pöörata. Probleem pole suur seni kuni… kuni see trapp peab hakkama oma tööd tegema. Ja tõsi, pahatihti ei mõelda selle peale enne, kui on hilja.