Kinnisvara haldus Tartus ja Tartumaal

Kinnisvara haldusteenus ja raamatupidamise teenus nii eraisikutele, korteriühistutele kui firmadel on meie kinnisvara haldusfirma põhitegevus.

Kinnisvara haldusteenus on kinnisvara füüsilise, juriidilise ja majandusliku säilitamisega seotud tegevuste organiseerimine:

 • Tehnosüsteemide hoolduse ja kontrolli korraldamine ning sõlmitud tehnohoolduslepingute täitmise järelvalve;
 • Kinnisvaraobjekti dokumentatsiooni süstematiseerimine, korrashoid ja arhiveerimine;
 • Objekti omanike omavahelise suhete ja informatsiooni liikumise korraldamine;
 • Objekti korrashoiuga seotud sihtide ja eesmärkide püstitamine;
 • Majanduskava koostamine järgnevateks perioodideks ning selle täitmise jälgimine;
 • Üldkoosoleku ja juhatuse koosolekute korraldamine ja läbiviimine;
 • Korteriomanike jooksvate küsimuste lahendamine;
 • Näitude võtmine ja edastamine kommunaalteenuste tarnijatele;
 • Heakorratööde korraldamine ja järelvalve kinnisvaraobjektil;

Ehitus- ja remonditööde korraldamine.

Lisaks,

 • Korteriühistute moodustamine;
 • Korteriühistu põhikirja ja korteriühistu kodukorra koostamine;

Raamatupidamiseteenus hõlmab:

 • Pearaamatu, päevaraamatu, käibeandmiku  ja kuuaruannete (bilanss ja tulemiaruanne) koostamine
 • Põhivara kulumi arvestamine
 • Laenude arvestamine
 • Igakuine kuluarvete, kommunaalarvete koostamine ja edastamine elanikele
 • Kuluarvestuse analüüs ühistu juhatusele
 • Võlgade ja viiviste arvestamine
 • Otsekorralduste koostamine ja internetipanka edastamine
 • Palgaarvestus ja palgamaksude arvestamine
 • Maksude deklareerimine e-maksuametis

Ja

 • Majandusaasta aruande koostamine

Telli meie käest korteriühistu revisjon!

 • Kõikide teenuseosade kohta teeme TASUTA konsultatsiooni ja kliendituge

Me teenindame järgnevaid linnu ja asulaid Tartu ja Tartumaal: Tartu linn, Tartu maakond, Tartu vald, Luunja ja Luunja vald, Kambja ja Kambja vald, Nõo ja Nõo vald, Elva ja Elva vald

Soovid, et helistame sulle: