Kinnisvara haldus Tartus ja Tartumaal

Kinnisvara haldusteenus ja raamatupidamise teenus nii eraisikutele, korteriühistutele kui firmadel on meie kinnisvara haldusfirma põhitegevus.

Kinnisvara haldusteenus

Kinnisvara füüsilise, juriidilise ja majandusliku säilitamisega seotud tegevuste organiseerimine

Arrak Halduse- Kinnisvara haldusteenus
 • Tehnosüsteemide hoolduse ja kontrolli
  korraldamine ning sõlmitud tehnohoolduslepingute täitmise järelvalve;
 • Kinnisvaraobjekti dokumentatsiooni süstematiseerimine,
  korrashoid ja arhiveerimine;
 • Objekti omanike omavahelise suhete ja
  informatsiooni liikumise korraldamine;
 •  
 • Objekti korrashoiuga seotud sihtide ja eesmärkide püstitamine;
 • Majanduskava koostamine järgnevateks perioodideks ning selle täitmise jälgimine;
 • Üldkoosoleku ja juhatuse koosolekute korraldamine ja läbiviimine;
 • Korteriomanike jooksvate küsimuste lahendamine;
 • Näitude võtmine ja edastamine kommunaalteenuste tarnijatele;
 • Heakorratööde korraldamine ja järelvalve kinnisvaraobjektil;

Ehitus- ja remonditööde korraldamine.

Lisaks,

 • Korteriühistute moodustamine;
 • Korteriühistu põhikirja ja korteriühistu kodukorra koostamine;

Raamatupidamise teenus

Pearaamatu, päevaraamatu, käibeandmiku  ja kuuaruannete (bilanss ja tulemiaruanne) koostamine

 • Põhivara kulumi arvestamine
 • Laenude arvestamine
 • Igakuine kuluarvete, kommunaalarvete koostamine ja edastamine elanikele
 • Kuluarvestuse analüüs ühistu juhatusele
 • Võlgade ja viiviste arvestamine
 • Otsekorralduste koostamine ja internetipanka edastamine
 • Palgaarvestus ja palgamaksude arvestamine
 • Maksude deklareerimine e-maksuametis

Ja

 • Majandusaasta aruande koostamine

 

Kõikide teenuseosade kohta teeme TASUTA konsultatsiooni ja kliendituge