Kinnisvara haldus Tartus ja Tartumaal

Kinnisvara haldusteenus ja raamatupidamise teenus nii eraisikutele, korteriühistutele kui firmadel on meie kinnisvara haldusfirma põhitegevus.

Arrak Halduse- Kinnisvara haldusteenus

Kinnisvara haldusteenuson kinnisvara füüsilise, juriidilise ja majandusliku säilitamisega seotud tegevuste organiseerimine:

 • Tehnosüsteemide hoolduse ja kontrolli korraldamine ning sõlmitud tehnohoolduslepingute täitmise järelvalve;
 • Kinnisvaraobjekti dokumentatsiooni süstematiseerimine, korrashoid ja arhiveerimine;
 • Objekti omanike omavahelise suhete ja informatsiooni liikumise korraldamine;
 • Objekti korrashoiuga seotud sihtide ja eesmärkide püstitamine;
 • Majanduskava koostamine järgnevateks perioodideks ning selle täitmise jälgimine;
 • Üldkoosoleku ja juhatuse koosolekute korraldamine ja läbiviimine;
 • Korteriomanike jooksvate küsimuste lahendamine;
 • Näitude võtmine ja edastamine kommunaalteenuste tarnijatele;
 • Heakorratööde korraldamine ja järelvalve kinnisvaraobjektil;

Ehitus- ja remonditööde korraldamine.

Lisaks,

 • Korteriühistute moodustamine;
 • Korteriühistu põhikirja ja korteriühistu kodukorra koostamine;

Raamatupidamiseteenus hõlmab:

 • Pearaamatu, päevaraamatu, käibeandmiku  ja kuuaruannete (bilanss ja tulemiaruanne) koostamine
 • Põhivara kulumi arvestamine
 • Laenude arvestamine
 • Igakuine kuluarvete, kommunaalarvete koostamine ja edastamine elanikele
 • Kuluarvestuse analüüs ühistu juhatusele
 • Võlgade ja viiviste arvestamine
 • Otsekorralduste koostamine ja internetipanka edastamine
 • Palgaarvestus ja palgamaksude arvestamine
 • Maksude deklareerimine e-maksuametis

Ja

 • Majandusaasta aruande koostamine
 • Kõikide teenuseosade kohta teeme TASUTA konsultatsiooni ja kliendituge