Korteriühistu majanduskava. Osa 1. Sissejuhatus

§ 41.Majanduskava (1) Korteriühistu juhatus koostab korteriühistu majandusaastaks majanduskava, mis koosneb järgmistest osadest:1) ülevaade kaasomandi eseme seisukorrast ja kavandatavatest toimingutest;2) korteriühistu kavandatavad tulud ja kulud;3) korteriomanike kohustuste jaotus majandamiskulude kandmisel;4) reservkapitali ja remondifondi tehtavate maksete suurus;5) kütuse, soojuse, vee- ja kanalisatsiooniteenuse ning elektri prognoositav kogus ja maksumus. (2) Kui korteriomanike kokkuleppe või korteriühistu põhikirjaga on ette nähtud tegelikust tarbimisest sõltuvate…