Korteriühistu revisjon

Kas Teil toimib regulaarne korteriühistu revisjon?

Arrak Halduse- Korteriühistu revisjon

Korteriühistu revisjon on üks oluline osa korteriühistu tegevusest. Sellega vaatlevad ühistuga mitte seotud, kõrvalised isikud, kuidas ühistu on tegutsenud ning hakkama saanud. Isegi kui kõik on korras, on aegajalt hea lasta kõik asjad sõltumatul inimesel üle vaadata, et veenduda korrasolekus ja asjakohasuses. On tavapärane, et igapäevaselt tegutsetakse harjunud viisil. Kui alati on sel moel asju aetud, ei teki mõtetki, et midagi võiks olla teisiti. See ei tähenda seda, et keegi teeb kelmust, vaid pahatihti on mõni mittevastavus seotud sellega, et ei osata või ei teata paremini. Korteriühistu juhatus mõistab tehtut väga hästi, aga see ei pruugi tähendada, et tehtu  vastab nõuetele ja seadusele.

Korteriühistu üldkoosolek määrab oma otsusega revisjoni teostaja ehk revidendi. Probleemide ennetamiseks on antud otsus vajalik.

Revisjoni saab teostada ka osade kaupa, näiteks revisjoni saab läbi viia majandusaasta aruande mõne eraldiseisva komponendi, majanduskava, tegevuse osas.

Korteriühistu revisjoni tellimiseks on vajalik püstitada juhatusega konkreetne ülesanne. Seeläbi saavad kõik osapooled revisjoni eesmärgist ühtemoodi aru. Nii on lihtsam küsida ka erinevaid hinnapakkumisi ja see annab eelduse, et saadud pakkumised on omavahel võrreldavad.

Hea on läbi mõelda järgnevad kontrolli vajavad asjad, juba enne revisjoni hinnapakkumise küsimist:

 • kas majandusaasta aruanne vastab seadusele ja Eesti finantsaruande standardile,
 • kas raha kassas ja pangakontodel on olemas,
 • korteriühistu tulud ja kulud,
 • nõuded korteriomanike vastu, ehk kommunaalarved,
 • võetud laenukohustused ja laenunõuded,
 • sihtfinantseerimine,
 • kas korteriühistuga seotud maksud on arvutatud korrektselt,
 • kas makstud tasud on vastavad lepingule ja võlad tarnijatele,
 • üldkoosoleku otsuste seaduslikus ja täitmine,
 • lepingud ja arveldused korteriühistu juhatusega,
 • muud protseduurid, nagu näiteks üldkoosoleku poolt kokku lepitud tegevuskava järgimine jne.

Loe meie artiklit revisjonist, mis avaldati ajakirjas “Raamatupidamisuudised” siit