Korteriühistu revisjon

Kas Teil toimib regulaarne korteriühistu revisjon?

Korteriühsitu revisjon

Korteriühistu revisjon on oma olemuselt organisatsioonisisene kontroll ja see on osa sisekontrolli süsteemist. Isegi kui kõik on korras, on aegajalt hea lasta kõik asjad sõltumatul inimesel üle vaadata, et veenduda korrasholekus. Ei ole harvad olukorrad, kus asju tehakse nii, kuna nii on koguaeg tehtud. See isegi ei tähenda, et keegi teeb kelmust, vaid see on lihtsalt kellegi teadmatus või soov asju nii teha. Tema mõistab seda väga hästi, aga see ei pruugi tähendada, et see vastab nõuetele ja seadusele.

Revisjoni teostaja määrab organisatsiooni pädev organ, ehk siinjuhul üldkoosolek. Seda on mõistlik alati ette teha, et viimasel hetkel ei oleks probleemi, kui otsust ei ole.

Revisjoni saab teostada ka osade kaupa, näiteks majandusaasta aruande mõnd eraldiseisvat komponenti, majanduskava, tegevust.

Korteriühistu revisjoni tellimiseks püstita ülesanne, et kõik osapooled saaksid sellest ühtemoodi aru. Nii on lihtsam küsida ka hinnapakkumisi ja see annab eelduse, et saadud pakkumised on võrreldavad. Selleks mõtle läbi järgnevad asjad, mis vajaksid kontrolli:

 • Kas majandusaasta aruanne vastab seadusele ja Eesti finantsaruande standardile,
 • kas raha kassas ja pangakontodel on olemas,
 • korteriühistu tulud ja kulud,
 • nõuded korteriomanike vastu, ehk kommunaalarved,
 • võetud laenukohustused ja laenunõuded,
 • sihtfinantseerimine,
 • maksud,
 • kas makstud tasud vastavad lepingule ja võlad tarnjatele,
 • üldkoosoleku otsuste seaduslikus ja täitmine,
 • lepingud ja arveldused korteriühistu juhatusega,
 • muud protseduurid.

Korteriühistu revisjoni teostamiseks võta meiega ühendust

Me teenindame järgnevaid linnu ja asulaid Tartu ja Tartumaal: Tartu linn, Tartu maakond, Tartu vald, Luunja ja Luunja vald, Kambja ja Kambja vald, Nõo ja Nõo vald, Elva ja Elva vald